ووشو

خبرنگاران 11 نفر داوطلب احراز پست ریاست فدراسیون ووشو شدند

تهران- خبرنگاران- در سرانجام مهلت مشخص شده، 11 نفر برای احراز پست ریاست فدراسیون ووشو داوطلب شده و ثبت نام کردند.

5 تیر 1399

وداع حمیدرضا قلی پور از ووشو با بوسیدن چهار گوشه سکو

به گزارش خبرنگاران، حمیدرضا قلی پور امروز در جریان دیدار تیم های دانشگاه آزاد و پاس با بوسیدن چهار گوشه سکو از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. در چارچوب این رقابت ها، قلی پور با میلاد عارفی مقام به مبارزه پرداخت و با شکست قهرمان دنیا با دنیای قهرمانی وداع...

10 آبان 1398