ووشو

وداع حمیدرضا قلی پور از ووشو با بوسیدن چهار گوشه سکو

به گزارش خبرنگاران، حمیدرضا قلی پور امروز در جریان دیدار تیم های دانشگاه آزاد و پاس با بوسیدن چهار گوشه سکو از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. در چارچوب این رقابت ها، قلی پور با میلاد عارفی مقام به مبارزه پرداخت و با شکست قهرمان دنیا با دنیای قهرمانی وداع...

10 آبان 1398