مبالغ انواع وام های دانشجویی در نیمسال تحصیلی 99-1400

به گزارش مجله سلنا، در سال تحصیلی جدید دانشجویان می توانند از 5 نوع وام ضروری، شهریه، مسکن متاهلی، وام ویژه دکتری و تحصیلی برخوردار شوند.

مبالغ انواع وام های دانشجویی در نیمسال تحصیلی 99-1400

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات اقامت تحصیلی کانادا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی کانادا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی کانادا، بهترین مسیر را به سوی مدارو، کالج ها و دانشگاه های کانادا انتخاب کنید.

به گزارش صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هر ساله و با شیوع سال تحصیلی مبالغ جدید وام های دانشجویی و ضوابط و شرایط ثبت نام برای دریافت این وام ها را اعلام می نماید.

سال جاری نیز صندوق رفاه مبالغ وام های دانشجویی را اعلام نموده است با این تفاوت که در سال های گذشته صندوق رفاه 21 نوع وام به دانشجویان پرداخت می کرد که سال جاری به 5 نوع رسیده است.

مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره دلیل این اقدام گفت: تا قبل از این، وام های دانشجویی به 21 نوع تقسیم می شد اما تنوع زیاد این وام ها موجب پراکندگی منابع اقتصادی و بوروکراسی زیاد در دانشگاه ها و صندوق رفاه برای پرداخت این وام ها می شد و علاوه بر این بعضی از این وام ها پرمتقاضی و بعضی کم متقاضی بودند که برای حل این مشکل طرح تجمیع وام های دانشجویی در دستور کار نهاده شد و این وام ها به 5 نوع کاهش پیدا کرد.

او اضافه کرد: در این طرح هیچ نوع وامی حذف نشده است، بلکه حدود 7 نوع وام زیر گروه یک نوع وام شده اند. اجرای این طرح به نفع دانشجویان است و مبالغ وام نیز به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می نماید.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره میزان اعتبار صندوق در سال تحصیلی جدید برای پرداخت وام توضیح داد: در سال تحصیلی جدید 600 میلیارد تومان منابع برای پرداخت وام دانشجویی در نظر گرفته ایم که این 600 میلیارد منوط به این است که سازمان برنامه و بودجه به قول خودش در تخصیص اعتبار عمل کند و صندوق رفاه هم بتواند 100 درصد درآمدهایش را تامین کند. اعتبار وام های دانشجویی در سال گذشته 480 میلیارد تومان بود که فقط 52 درصد آن تخصیص یافت.

در سال تحصیلی جدید دانشجویان می توانند از 5 نوع وام ضروری، شهریه، مسکن متاهلی، وام ویژه دکتری و تحصیلی برخوردار شوند.

در ادامه این گزارش به بیان توضیحاتی درباره نوع و مبالغ وام های دانشجویی، زمان ثبت نام و محدودیت های پرداخت این وام ها می پردازیم.

تاریخ فعال شدن سامانه صندوق جهت ثبت تقاضای وام از 30 مهر 99 تا 15 آبان 99 است. دانشجویان روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای از این نوع وام بهره مند می شوند. دانشجوی متأهل با ارائه سند تأهل حداکثر مبلغ و به دانشجوی مجرد حداقل مبلغ وام تحصیلی تعلق می گیرد. وام تحصیلی یک میلیون و 500 تا 2 میلیون در هر نیمسال به دانشجویان پرداخت می گردد.

مهلت ثبت نام برای این وام از 30 مهر آغاز و 15 آبان 99 به انتها می رسد. دانشجویان روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای از این نوع وام بهره مند می شوند. دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک وام استفاده کند. استفاده از هر وام در طول مقطع تحصیلی، صرفا یک بار مجاز است.

دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 بار در هر مقطع تحصیلی، دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 4 بار در هر مقطع تحصیلی، مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 5 بار در هر مقطع تحصیلی، می توانند از این وام برخوردار شوند.

رویداد های متنوعی که شامل این وام می گردد شامل تولد فرزند دانشجوی متأهل 30.000.00 ریال، فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو 30.000.00 ریال، دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا 50.000.0 ریال، دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه تا 50.000.00 ریال، بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو تا 40.000.000 ریال، سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق تا 50.000.00 ریال است.

حداکثر سقف رویداد معین شده در مقطع تحصیلی: مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا سقف 60.000.000 ریال.

مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر تا سقف 80.000.000 ریال.

مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر تا سقف 100.000.000 ریال.

استفاده از وام ازدواج فقط یک بار در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر تا 18 ماه پس از تاریخ عقد، صرفا در دوران تحصیل امکان پذیر است.

در صورت ارائه اسناد یا مبالغ بیش از میزان مقرر در رویداد های وام ضروری میزان وام پرداختی به دانشجویان از مبلغ اسناد هزینه کرد بیشتر نخواهد بود و در صورت کمتر بودن مبلغ مورد تقاضا از سقف هر وام مطابق مبلغ مقرر در اسناد ارائه شده وام پرداخت خواهد شد.

مهلت ارائه مستندات، اسناد اقتصادی و پزشکی و اعتبار آنان برای دریافت رویداد های موارد خاص، حوادث و بالایای طبیعی، توان خواه حداکثر تا 9 ماه پس از وقوع رویداد و برای دانشجویان برتر، نمونه کشوری، مبتکر و قهرمان ورزشی حداکثر تا 6 ماه پس از دریافت مدارک و صرفا در دوره تحصیل دانشجو قابل قبول است.

مهلت ثبت نام برای این وام در سامانه ثبت نام صندوق رفاه از 17 آبان 99 آغاز و 15 آذر 99 به انتها می رسد. دانشجویان روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی شامل این وام می شوند. وام ویژه دکتری صندوق طی یک لیست به مبلغ 42.000.000 ریال برای نیمسال اول پاییز و زمستان سال تحصیلی 99 پرداخت می گردد. این وام 700 هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت می گردد. این وام هر 6 ماه یک بار پرداخت می گردد.

  • تامین منابع وام ویژه دکتری با محدودیت روبرو است

مهلت ثبت نام برای این وام از 30 مهر آغاز و 15 آبان 99 به انتها می رسد. دانشجویان روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی شامل این وام می شوند. این وام 700 هزار تومان به صورت ماهیانه پرداخت می گردد. این وام هر 3 ماه یک بار پرداخت می گردد.

دانشجویی که قبلاً به بانک معرفی و تشکیل پرونده داده و برای یکبار از آن بانک وام دریافت نموده است فقط می تواند از وام ویژه دکتری بانک استفاده کند. وام ویژه دکتری بانک به تفکیک دو لیست به مبلغ 21.000.000 ریال برای نیمسال اول پاییز و زمستان سال تحصیلی 99 پرداخت می گردد.

مهلت ثبت نام برای این وام از 18 آبان آغاز می گردد و تا 15 دی ادامه دارد. دانشجویان روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای از این نوع وام بهره مند می شوند. دانشجو باید متاهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد واجاره نامه دارای کد رهگیری باشد. آخرین نیمسال تحصیلی مجاز، وام مسکن تعلق نمی گیرد. در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن ها می تواند از وام مسکن بهره مند گردد.

مهلت ثبت نام این وام از 30 مهر آغاز و 15 دی به انتها می گردد. دانشجوی نوبت دوم دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای و به دانشجویان دانشگاه های پیغام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد و موسسات غیر دولتی غیر انتفاعی شامل دریافت این نوع وام می شوند.

  • وام مسکن دانشجویی در تهران به 25 میلیون تومان افزایش یافت

وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد. این وام یک بار در هر مقطع پرداخت می گردد. در کلان شهر تهران مبلغ 25 میلیون در کلان شهر های اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاه 20 میلیون و در سایر شهر ها 15 میلیون پرداخت می گردد.

مهلت ثبت نام برای این وام از 30 مهر آغاز و 15 دی 99 ادامه دارد. این وام به به دانشجوی دانشگاه های جامع علمی کاربردی، آزاد و موسسات غیر دولتی غیر انتفاعی تعلق می گیرد. وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از سال تحصیلی جدید، فقط به وسیله صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد. همچنین تقاضای دانشجویانی که قبلا از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده نموده باشند و درخواست مجدد جهت بهره مندی از خدمات آن بانک را دارند، باید طی لیستی جداگانه به صندوق ارسال گردد.

این وام در در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 10.000.000 ریال در هر نیمسال تحصیلی، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته و دکترای حرفه ای 20.000.000 ریال در هر نیمسال تحصیلی، دکترای پیوسته 20.000.000 ریال در هر نیمسال تحصیلی، دکتری تخصصی ناپیوسته 50.000.000 ریال در هر ترم تحصیلی پرداخت می گردد.

مهلت ثبت نام برای وام بنیاد علوی از 30 مهر آغاز و تا 15 آذر ادامه دارد. دانشجوی روزانه و نوبت دوم دانشگاه های دولتی، آموزشکده های فنی و حرفه ای و دانشگاه پیغام نور مورد تایید بنیاد علوی شامل دریافت این وام می شوند. وام بنیاد علوی به دانشجویان با مبالغ ذیل به وسیله آن بنیاد پرداخت می گردد. این وام برای دانشجویان مجرد 6.000.000 ریال و برای دانشجویان متاهل 8.000.000 ریال است.

در سال تحصیلی جدید: وام تحصیلی از 500 تا 600 هزار تومان به 1.5 تا 2 میلیون تومان افزایش یافته است، وام شهریه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته 3 میلیون و 500 هزار تومان بود که تا پنج میلیون افزایش داشته است، همچنین وام ضروری قبلا یک میلیون تومان بوده که در حال حاضر به 3 میلیون تا 5 میلیون رسیده است. وام مسکن متاهلان در تهران از 10 به 25 میلیون تومان افزایش یافته و در کلان شهر ها تا 20 میلیون و در سایر شهر ها تا 15 میلیون تومان افزایش داشته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 26 آبان 1399 بروزرسانی: 26 آبان 1399 گردآورنده: selena-fan.ir شناسه مطلب: 1204

به "مبالغ انواع وام های دانشجویی در نیمسال تحصیلی 99-1400" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مبالغ انواع وام های دانشجویی در نیمسال تحصیلی 99-1400"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید